Typical projects

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH MTV TRỌNG KHÔI

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI HEO
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV TRỌNG KHÔI

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ GIỐNG CÔNG NGHIỆP
Chủ đầu tư: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐỒNG NAI

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH ĐỒNG NAI
Chủ đầu tư: Cty TNHH MTV TRỌNG KHÔI

TRẠI GÀ CÔNG NGHỆ CAO CỦA CTY TRỌNG KHÔI
Chủ đầu tư: Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Đồng Nai

camera 5 Xây dựng hồ bơi Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư: Chi cục ĐS & KH hóa GĐ tỉnh Đồng Nai

a Nâng cấp chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai

Latest news

 • download (1).jpg
 • download (2).jpg
 • download (3).jpg
 • download (4).jpg
 • download (5).jpg
 • download (6).jpg
 • download.jpg
 • images (1).jpg
 • images (2).jpg
 • images (3).jpg
 • images (4).jpg
 • images (5).jpg
 • images (6).jpg
 • images (7).jpg
 • images (8).jpg
 • images (9).jpg
 • images (10).jpg
 • images.jpg