Hỗ trợ trực tuyến

Kỹ thuật
Kỹ thuật
Hotline: 0918148174
Có 7 khách hàng trực tuyến

Quảng cáo

 • qc3
 • qc4

  Vào ngày 03/06/2015 tại Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Đồng Nai, Công Ty TNHH MTV TRọng Khôi Và Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Đồng Nai đã tiến hành động thổ khởi công dự án: Trung tâm điều hành thông tin Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Đồng Nai. Dự án bao gồm:

1. Nhà Làm việc trung tâm điều hành thông tin

2. Nhà xe.

3. Nhà làm việc trạm thông tin T13

4. Nhà máy nổ

5. Sân đường nội bộ betong nhựa nóng 1.255m2

6. Thi công cây xanh, thàm cỏ: 2.526m2

Tin công ty

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Vào ngày 22/11/2019 

Công ty TNHH MTV Trọng Khôi và công ty TNHH Sunjin Vina

đã ký biên bản ghi nhớ v/v:"xây dựng và cho thuê trại chăn nuôi heo" tại các xã thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Dự án sẽ được thực hiện chính thức vào đầu năm 2020.

e312c5e48bb772e92ba6 Copy ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN Ở TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM.

Dịch vụ

Tin khuyến mãi và Sự kiện

 • download (1).jpg
 • download (2).jpg
 • download (3).jpg
 • download (4).jpg
 • download (5).jpg
 • download (6).jpg
 • download.jpg
 • images (1).jpg
 • images (2).jpg
 • images (3).jpg
 • images (4).jpg
 • images (5).jpg
 • images (6).jpg
 • images (7).jpg
 • images (8).jpg
 • images (9).jpg
 • images (10).jpg
 • images.jpg